Prosinec 2017

PRAVDA A LEŽ O MONITOROVÁNÍ VOZIDEL!

19. prosince 2017 v 17:47
Zapomeňte na vše, co jste kdy slyšeli o monitoringu vozidel a zkuste znova přemýšlet. Odhaduji, že 35 % firem má zkušenosti s monitoringem vozidel. Ale jen přibližně jedna třetina z těchto firem online systémy používá, druhá třetina je používá sporadicky a třetí třetina je nikdy nezavedla do praxe (hlavně, že za to v některých případech firmy zaplatily nemalé pořizovací náklady). Proč je to tak? Proč některé firmy nevyužívají systém, za který zaplatily… Proč ho některé firmy využívají sporadicky nebo jen tak na oko? Proč si některé firmy dnes nedovedou představit každodenní chod firmy bez monitorovacího systému?

Největší lží na trhu je, že všechny systémy jsou stejné!
Bez urážky - největší chybou, která může být, je myslet si, že jste největší znalec. Každý je znalec na monitorování vozidel, ale nikdo žádné dva nebo tři systémy v praxi neviděl. Nakupují se nesmyslné systémy, bez pořádné analýzy. Nikdo si nepozve obchodníky na prezentaci systému, všichni chtějí jen ceny. Krásná prezentace? To u nás neuvidíte. My jsme společností, kde se dbá na vztahy, a ne na obrázky. Kde se dbá na systém a servis, a ne na grafy a tabulky při prezentacích nebo nějaké demo. Kdo nechce vyhodit peníze a špatně koupit, musí v sobě najít pokoru a uznat, že není monitoring, jako monitoring a musí ho chtít vidět a chtít tomu porozumět.

Bez rozhovoru, návštěvy, vás klienta a ukázky systému, to prostě nejde.
Velké společnosti už začínají zjišťovat, že systém, který si v minulosti koupili, možná nekoupili vůbec dobře. Nefunguje, jak chtěli, nepracuje se s ním po uživatelské stránce dobře (webová a mobilní aplikace) a v poslední době začínají hledat skutečně to, co původně potřebovali. Dnešní výběrová řízení se táhnou i rok, vysvětluje se dřív filozofie společnosti, servisu, poskytování služby a při výběru se uskuteční několik setkání. Každého zajímá, jak se bude systém implementovat, kdo s ním bude pracovat a jak bude využíván. Zda systém spolupracuje s tankovacími kartami, zda dokáže vygenerovat cestovní příkazy, či má další reporty, jako je obchodní nebo servisní report, report práce, zda dokáže přesunout údaje do jiných systémů. Aby systém opravdu pomáhal s každodenní prací nejen dispečerovi, ale i manažerům obchodních oddělení nebo servisních středisek. Zda účetní obdrží, co potřebuje. Ptají se na servis, protože je důležitý. Zda mají poskytovatelé hotline, poskytující zákaznický servis 24 hodin denně. Jaký servis společnosti nabízejí a kdo to servisuje a kolik servisních techniků máte. Servisní střediska jsou dávno minulostí a platit za servis, kilometry také. Tedy jen někde. Prostě praxe ukázala, že bývalé velké společnosti v našem oboru žijí jen ze jména nebo různých známostí a vztahů. Ale servis nikdo dělat nebude, protože je to drahé. Ti, co už mají zkušenosti, si dnes vybírají zodpovědně. Na každé poradě se ptám obchodníků, co je nového na trhu, která konkurenční společnost začala obchodníky posílat na setkání s klienty, která společnost začala dělat servis a výjezdy zdarma tak, jako my?

Když vám někdo pošle nabídku e-mailem, bez osobního setkání, je diletant - nebo šetří na vás peníze.
U nás nabídku bez setkání s klientem nedostanete! Proč? Protože, jak vám mám poslat nabídku? Co vím o vaší společnosti? Vím já, co děláte? Jaké máte potřeby? Co se chcete o svém vozovém parku dozvědět? Jaká máte vozidla? Stále poslouchám stejnou písničku: posílají nabídky a s časovým závazkem. To je pro nás dobré. Protože, pokud je klient inteligentní, tak přece podle nějaké nabídky koupit nemůže. Nebo může, ale zůstane přesně v té kategorii, o které jsme psali na začátku. V tom lepším případě zavede systém a sporadicky ho využívá. Toto je přesně důvod, proč se potom po letech na nás obracejí klienti konkurenčních společností.DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ

18. prosince 2017 v 19:03
Životní pravidlo, které v podnikání platí dvojnásob!! Přitom řada majitelů a managerů toto podceňuje. MY TO NEPOTŘEBUJEME! MY NEBUDEME ŠPEHOVAT! MY DŮVĚŘUJEME! NEMÁME ZÁJEM! My to… my tamto… Standardní reakce z neznalosti. Běžný způsob, jak se zbavit "otravného" obchodníka. Vaše chyba! Vy přijdete o více, než obchodník o malou provizi z prodeje služby.

Upřímně, lžete sami sobě. Monitoring firemních vozidel je vedle jiných důležitých a potřebných funkcí i o samotném hlídání vašeho majetku (privát si taky hlídáte, nebo NE?) nebo majetku, který máte pod svou správou v rámci pracovních kompetencí a zodpovědností. SMIŘTE SE S TÍM! Nad docházkovým a kamerovým systémem si dnes nikdo už hlavu neláme, to je samozřejmost. Jaký je tedy rozdíl k monitoringu vozidel, který je výrazně levnějším produktem s vypovídající hodnotou!

Kde jsou pravidla používání firemních vozidel (Car policy). Proč v pracovní době firemní vozidla hromadně okupují nákupní centra, v sezóně lesy na houby nebo koupaliště, lyžování, jasně všichni mají zrovna dnes dovolenou. Vysoké provozní náklady, km nájezdy obchodníků atd. Nic! Stále nic!

Sami svým přístupem oslabujete vlastní firmu. Tak, jak vy přistupujete, jako správný hospodář, tak i přistupují vaši zaměstnanci, oni to vidí, nemyslete si, že NE! ZMĚŇTE TO a začněte u sebe! Jednoho dne nebudete mít dostatek finančních prostředků na cokoliv (platy, odměny, na investice, na provoz) a nakonec nemusí zůstat ani vaše firma.

Jak jsem v některých minulých článcích popisoval, řada firem, které sdělovaly otřepané fráze o jakési trapné důvěře apod., jsou dnes V likvidaci, V konkursu… Nechci tvrdit, že monitoring může za úpadek, ale může. Proto jste začali podnikat, to je váš cíl?!

MONITORING VOZIDEL MŮŽE BÝT JEDEN Z NÁSTROJŮ, JAK UDRŽET PROVOZNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU! Nebraňte se tomu!


PROVOZ FIREMNÍHO VOZIDLA

12. prosince 2017 v 11:15
Online monitoring firemních vozidel je jeden z možných nástrojů TCO (Total Cost of Ownership). Ukazatel celkových nákladů na pořízení, držení a provoz firemního vozidla představuje moderní a inovativní nástroj fleetového manažera, sloužící k vyhodnocení efektivity daného řešení vozového parku. Řada firem otázku TCO ani Car Policy vůbec neřeší a hrubě podceňují tuto skutečnost! Stále slýcháváme, MY TO NEPOTŘEBUJEME, MY DŮVĚŘUJEME, MY…

Nejčastějšími chybami při správě vozového parku je především NEZNALOST a PODCEŇOVÁNÍ monitoringu vozidel. A to i v současné době, kdy je snižování nákladů u většiny firem prioritou. Jasně upravený dlouhodobý předpis s konkrétními pravidly pro řízení vozového parku dokáže být z pohledu managementu firmy nebo flotilového specialisty vítaným a často i nezbytným pomocníkem!

Napište nám monitoring-vozidel@seznam.cz a my se o vás taky postaráme.

ŽÁDOST O SCHŮZKU

5. prosince 2017 v 12:04
...zajímá vás otázka z titulu vaší funkce, kde jsou nyní všechna vaše firemní vozidla a nebráníte se moderním trendům a technologiím? Zda řidič pracuje nebo využívá pracovní čas ve váš neprospěch? Zajímá vás větší kontrola nad účely využívání firemních vozidel, kdo a kdy s vozidlem manipuloval, kam a jak se vozidlo pohybovalo a řadu dalších užitečných provozních výstupů? Online monitoring vozidel není o "šmírování", ale o informacích, jejich využití, třídění a statistice. Dopřejte si tuto službu v kompletu od 2 950 Kč (bez DPH) i vy.

Chcete si optimalizovat náklady z provozu firemních vozidel až o 25 % se službou GPS online monitoringu firemních vozidel? Monitoring s webovou a mobilní aplikací je efektivní a moderní MANAŽERSKÝ NÁSTROJ, s kterým získáte dokonalý online přehled o pohybu všech firemních vozidel v reálném čase.

Tak pro vás je tedy určena tato ŽÁDOST O SCHŮZKU nebo O DOPORUČENÍ, s kým u vás ve firmě mohu hovořit na téma řešení a služby (GPS) online správy firemních vozidel, moderní a hospodárné řízení Fleet Managementu v ČR a SR, v rámci Car policy a TCO.

Cílem osobní schůzky je tedy představení a předvedení online GPS systému v praxi, diskuse na téma přínosy a potřeby zaměstnavatele, ekonomické úspory ve vztahu k PHM a produktivitě práce, a řada dalších témat.

Pokud nemáte falešný pocit, že to nepotřebujete, a naopak máte potřebu mít vaše firemní vozidla (... třeba jen jedno vozidlo) pod kontrolou s automatickou knihou jízd a zajímá vás spolehlivý nástroj, jak optimalizovat náklady na provoz firemních vozidel (fleetu) a online spravovat celou flotilu, domluvme se tedy na termínu osobní schůzky.